Vojtěch Hladký: Duchovní cvičení Pierra Hadota a péče o sebe Michela Foucaulta – 31. 1. 2024

Filosofický spolek Praxis Vás v těchto nelehkých časech zve na přednášku dr. Vojtěcha Hladkého z Katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK, která se bude konat dne 31. ledna 2024.

Pierre Hadot svým pojetím filosofie jako způsobu života zásadně ovlivnil pozdní období tvorby Michela Foucaulta, v němž se objevuje představa subjektu a jeho proměny a utváření za pomoci specifických technik. Jaká jsou východiska obou autorů? V čem se jejich koncepce potkávají a v čem se míjejí? A jak ovlivnily současnou, nejen filosofickou, ale i psychologickou debatu?

Přednáška, která bude na svém začátku spojená i s prohlídkou budovy, v níž se budeme nacházet, nám všem snad kromě poznatků o dílech autorů pomůže pečovat i o duši vlastní. Z důvodu větší komornosti akce a možnosti přednášku plně prožít v konkrétním místě a čase videozáznam tentokrát pořizován nebude.

Setkání začne ve vestibulu budovy Přírodovědecké fakulty na adrese Viničná 7 v 18:00 hod. Těšíme se na Vás.

Úvod > Aktuality > Vojtěch Hladký: Duchovní cvičení Pierra Hadota a péče o sebe Michela Foucaulta – 31. 1. 2024